ZAŠTITA NA RADU
Siguran radnik je vrijedan radnik
Temelji Vaše budućnosti. Suradnjom s vrhunskim stručnjacima Vašu viziju pretvaramo u stvarnost.
Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izrađuje glavni projekt, mora imenovati jednog ili više koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekata i tijekom građenja, kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača.
Profesionalno i stručno vršimo usluge Koordinatora I Zaštite na radu – u fazi projektiranja te Koordinatora II Zaštite na radu – u fazi izvođenja radova.
Prema Zakonu o zaštiti na radu, investitor je obvezan osigurati da se pri projektiranju građevina namijenjenih za rad u skladu s posebnim propisom izradi Elaborat zaštite na radu koji obuhvaća i razrađuje način primjene pravila zaštite na radu pri korištenju građevina namijenjenih za rad. Gore navedeno znači da je navedeni dokument (uz ostalu propisanu projektnu dokumentaciju) nužan za dobivanje građevinske dozvole od strane tijela nadležnog za poslove građenja. Prema Zakonu o zaštiti na radu, investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba koja je po posebnom propisu povjerila izvođenje radova, obvezna je prije uspostave gradilišta osigurati izradu Plana izvođenja radova u skladu s provedbenim propisom. Za Vas izrađujemo planove koji osiguravaju bržu i bolju koordinaciju procesa rada, ekonomičnost i produktivnost uz maksimalnu brigu za zaštitu života i zdravlja radnika. U ovisnosti od vrste poslova koje obavljaju radnici, u planu se predviđaju mjere zaštite na radu u skladu s važećim propisima o zaštiti života i zdravlja radnika, vodeći računa o specifičnosti organizacije i načinu obavljanja poslova.


Profesionalno, savjesno i temeljito vršimo usluge koordinatora II tijekom građenja i obvezujemo se:
  • koordinirati primjenu općih načela zaštite na radu kod donošenja odluka o rokovima i bitnim mjerama tijekom planiranja i izvođenja pojedinih faza rada, koje se izvode istodobno ili u slijedu
  • koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe dosljedno primjenjuju opća načela zaštite na radu i izvode radove u skladu s planom izvođenja radova
  • izraditi ili dati izraditi potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu
  • osigurati suradnju i uzajamno obavješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika
  • provjeravati provode li se radni postupci na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti
  • organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište.


popup image
popup image
popup image

Sljedeća usluga
Sve je moguće s našim znanjem i vašom snagom